promobil logo
 

pdof.promobil.pl banner

Samochód służbowy do celów prywatnych?

Ustawa o PDOF?

OGRANICZ KOSZTY !!!!

 

Szanowni Państwo

Używając samochodu służbowego w celach prywatnych, Wasz pracownik otrzymuje nieodpłatne świadczenie, które stanowi dla niego przychód ze stosunku pracy. art. 12 ust. 1 ustawy o PDOF Wartość tego nieodpłatnego świadczenia powinna być również uwzględniona w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Prawdopodobnie Wasza firma posiada własne samochody służbowe lub w celu usprawnienia działania i ograniczenia kosztów, wynajmuje samochody od specjalistycznych firm, oferujących usługi wynajmu długoterminowego. Proponujemy uzupełnić ten produkt o , używanych do określania dodatkowego przychodu pracownika, dla celów ustawy o PDOF. Jeśli Państwa pracownicy używają samochodów służbowych do celów prywatnych, pracodawca zobowiązany jest doliczyć do podstawy opodatkowania podatkiem od osób fizycznych, wartość odpowiadającą korzyści uzyskanej przez pracownika. Jest to świadczenie w naturze uzyskiwane przez pracownika. Pojawia się pytanie jak oszacować przychód pracownika zgodnie z zasadami ustawy o PDOF, nie zawyżając podstawy opodatkowania pracownika i ograniczając koszty firmy związane z wynagrodzeniem pracowników.

Z wypowiedzi Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 20 sierpnia 2009 r.,
nr IPPB2/415-361/09-4/MK wynika:

„ (…) w celu ustalenia wartości świadczenia - Spółka jako pracodawca, która w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nie świadczy usług najmu samochodów, powinna uwzględnić ceny rynkowe stosowane przez firmy zajmujące się wynajmem samochodów tej samej marki. (…)” „(…) Ustalając zatem przychód z udostępniania samochodu służbowego do celów prywatnych pracownika należy wziąć pod uwagę m.in. markę samochodu, rok produkcji, stan techniczny, przebieg, wyposażenie i porównać z cenami usług świadczonych przez działające na tym samym terenie co Spółka, firmy zajmujące się wynajmem takich samochodów, które po analizie powyższych kryteriów odpowiadają samochodowi wykorzystywanemu przez pracownika”


Nasza firma ustala stawkę wynajmu za 1 km, uzależnioną od aktualnej wartości rynkowej pojazdu. Tak wyznaczona stawka spełnia warunki art. 11 ust.2a pkt. 4 ustawa o PDOF. Pracownicy składają oświadczenie ile kilometrów w danym miesiącu przejechali w celach prywatnych. Przemnożenie tych dwóch wartości daje kwotę o którą należy zwiększyć podstawę opodatkowania pracownika używającego samochodu służbowego do celów prywatnych. Aktualizowana co pół roku stawka rynkowa wynajmu maleje wraz ze spadkiem wartości rynkowej pojazdu, obniżając koszty firmy związane z wynagrodzeniem pracowników.

Ustalenie stawek wykonujemy na podstawie zestawu informacji przekazanych przez zleceniodawcę. Dysponujemy wysoko wykwalifikowaną kadrą rzeczoznawców. Działamy szybko, sprawnie i profesjonalnie. Dodatkowe informacje znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej

www.pdof.promobil.pl

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.


Z wyrazami szacunku
Prezes Zarządu

dr inż. Janusz Peszak

 
 

realizacja: geemees.pl

© promobil.pl, 2011